Vertrouwelijkheid


Die is voor 100% gewaarborgd. Als begeleider houdt ik mij net als artsen aan de ethische code. Er zijn echter uitzonderingen bij sommige hulpverleners. Bijvoorbeeld op het moment dat een cliënt de wet heeft of gaat overtreden. Dan zijn er counselors, therapeuten, artsen en andere hulpverleners die het juist vinden om andere mensen of instanties zoals: de politie, de sociale dienst, de belastingdienst, iemands ouders of leerkrachten in te lichten. Dit staat in hun ethische code. De gemeenschap gaat boven het individu.

 

Ronald Heij


"Mijn persoonlijke visie en handelswijze omtrent vertrouwelijkheid zijn anders".
In de functie van begeleider houd ik mezelf aan de geheimhouding, ongeacht de omstandigheden of wat iemand mij toevertrouwt. Net zo goed als ieder mens recht heeft op een advocaat, vrijheid van meningsuiting, heeft zij/hij ook recht op vertrouwen. Ik doe niet aan persoonsregistratie en mijn cliënten bewaren indien aanwezig hun eigen dossier.

 

Bij zeer zware psychische problemen kan iemand beter de hulp van een psychiater inroepen. Ik ben als begeleider  op de hoogte van de vele therapieën, geneeswijzen, culturen en levensbeschouwingen en ken daarbij ook mijn eigen grenzen en beperkingen.

 

Een korte samenvatting van de ethische code voor mij als begeleider

 

Een begeleidingsrelatie begint nadat er tussen de cliënt en de begeleider een (schriftelijke/mondelinge) overeenkomst is gesloten.

Gedurende het begeleiden moet de begeleider voor de veiligheid van zijn cliënt zorgen.

De condities waaronder de begeleiding plaatsvindt moeten vooraf duidelijk zijn.

Een begeleider moet blijven werken aan zijn eigen ontwikkeling en inzichten.

Indien nodig moet een begeleider gebruik maken van intervisie of supervisie.

Begeleiders geven geen ongevraagd advies aan hun cliënten.

Begeleiders helpen hun cliënten inzicht te krijgen, met respect voor de waarden, normen, autonomie en besluiten van hun cliënten.

Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de begeleidingsrelatie en de grenzen daaraan.

Begeleiders mogen op geen enkele manier hun cliënten uitbuiten.

Tijdens het begeleiden hebben de cliënten recht op privacy.

De cliënt beslist zelf om begeleidt te worden of ermee te stoppen.

Begeleiders moeten zorgen dat ze geen tegenstrijdige belangen dienen.

Als de begeleider aan persoonsregistratie doet, dan heeft de cliënt het recht zijn dossier in te zien en moeten de dossiers veilig bewaard worden.

Begeleiders moeten binnen hun eigen grenzen werken.

Begeleiders mogen niet begeleiden als ze zelf ernstige moeilijkheden hebben.

Begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.

Begeleiders moeten binnen de wet werken.

Begeleiders die onder intervisie of supervisie werken, mogen de identiteit van hun cliënten nooit onthullen.

Begeleiders mogen geen informatie over hun cliënten aan anderen geven.

Als het vertrouwen gebroken wordt, dan mogen alleen die dingen onthuld worden die noodzakelijk zijn en alleen aan de betreffende personen.

Begeleiders moeten vooraf duidelijk maken hoever hun geheimhouding gaat.

Bij onderzoek en publicatie van gegevens moet een cliënt vrijwillig zijn toestemming geven.

 

Meer informatie vindt u in het menu bovenin onder "recognize.life" 
Begeleidingsmythen
Begeleiding wanneer?
Ethische code
Een afspraak?
Meditatie
Mindfulness of Presence?

 

Ik wil een gesprek met een begeleider.


Heeft u door bovenstaande informatie helder gekregen dat u een gesprek wilt met een begeleider van Synergie.
Dat kan natuurlijk.
Neem gerust nu contact op en maak een afspraak.