Meditatie 

Het beeld wat bij mensen opkomt als je het over meditatie hebt, is iemand zittend in de lotushouding. Meditatie kun je beoefenen in bijna elke lichaamshouding. Het gaat om de kwaliteit van aanwezigheid / gewaar zijn, niet om de lichaamshouding. Voor de formele beoefening zijn wel een aantal houdingen gekozen. Zitten, staan, lopen en liggen. Maar op een gegeven moment valt het woord meditatie weg en is het onderdeel van alle dagelijkse activiteiten.

 

 

  
 
 
 
    Dit is een stilstaade afbeelding.
    Hoeveel zwarte stippen tel je?
    Als je twijfelt print je deze pagina en kijk je opnieuw.
zien wat is 
 

Wat versta je onder meditatie?


Gedachte zijn slechts een deel van onze ervaring. De gedachte dat we onze gedachte zijn is erg beperkt. Onze werkelijke natuur zit niet opgesloten in onze gedachten. In ons dagelijks leven echter lijkt dit wel zo te zijn. Tegelijk is er een ervaring dat er meer is, het denken weet alleen niet wat. Deze ervaring is ook niet door het denken te bevatten. Elke poging die het denken doet, en zal doen, want daar is het erg goed in, zal mislukken. Simpelweg omdat het denken een onderdeel is dat probeert het geheel te zijn. We kennen allenmaal wel een situatie waarin we de ervaring hebben een te zijn met alles om ons heen. We zeggen dan zoiets als: "ik ging er helemaal in op". Of de uitspraak van een danser die zegt dat hij of zij een is met de dans. De dans danst mij. De muzikant die zegt een te zijn met de muziek. Alsof de muziek mij bespeeld. Op dat moment is er geen denkproces dat de ervaring toegeëigend heeft. De ervaring is meer compleet dan de beperking van het denken. Achteraf zal het denken direct een poging doen om weer "grip" te krijgen op de ervaring die plaats vond. Zal op zoek gaan naar woorden die de ervaring proberen te vangen om zodoende de ervaring te kunnen verklaren in termen van het denken. Meditatie is een proces van "observatie" met als doel de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn, "zien" zoals het is. Niet wat onze gedachte ons vertellen.

 
 
 
 

Gewaar zijn


Gedachten zullen elke ervaring proberen in de tijd te zetten, anders heeft het denken niets te doen. Althans, dat is wat we geleert krijgen in onze cultuur. Als een ervaring niet in tijd plaatsvind, het denken hier en nu is, betekend het niet dat jij er niet meer bent. Gewaar zijn in de zin van "aandacht schenken aan" tijdens de meditatie houdt in, dat je het proces wat zich op dit moment in jezelf afspeelt waarneemt, zonder op de inhoud in te gaan. 
Je volgt de stroom van indrukken die langskomt van moment tot moment.
 Zonder in te grijpen, zonder te analyseren, alleen observeren. 
In het begin is er het idee dat je van alles moet doen, dat er allerlei actie van jou gevraagd wordt. 
De enige actie die nodig is, je voornemen om de gegeven periode alert en gewaar te zijn.
Begrijp me goed, het is niet zo dat het denken nu verbannen moet worden, los gelaten moet worden, beheerst moet worden, de knop omgezet moet worden of welke gedachte van gelijke strekking dan ook. Sterker nog zoals eerder gezegd, dat levert alleen maar meer gedachten op. Het denken is heel functioneel! Waar het om gaat is dat het denken ook maar een proces is dat we ervaren en niet zijn. In het onderstaande (Engelstalige) filmpje geeft Rupert een voorbeeld dat misschien het proces van het denken duidelijk maakt.

 

 

P x W = L


Wanneer wij pijn, stress, vervelende gevoelens ervaren, dan willen we daar iets aan doen. Zo gaat het menselijk denken daar meestal mee om: als iets vervelend is, bedenkt het hoe het er vanaf kan komen en voert dat liefst zo snel mogelijk uit. Bij (innerlijke) pijn werkt dat averechts. Door dat krampachtige proberen het 'op te lossen', het vechten tegen de situatie zoals hij is, worstelen we ons er verder in.  P x W = L (Pijn x Weerstand = Lijden). Je kent misschien wel de uitspraak "Stel het is oorlog, en niemand gaat er naartoe”. Dat is een mogelijkheid die Meditatie je kan onthullen. In je hoofd speelt zich een strijd af, en jij doet niet mee. Je "kijkt” alleen toe. Een automatisme is doorbroken. In plaats van je mee te laten slepen in het "drama”, val je eruit. Je neemt waar wat er gebeurt, op een vrije, niet-oordelende manier.
De woorden 'Ik ben kwaad', 'Ik ben depressief', 'Ik ben een negatief mens', of 'Mijn partner is altijd kritisch', "Mijn buurvrouw maakt mijn leven onmogelijk”, ze zijn er misschien, en vallen weer weg. Ze maken mogelijk plaats voor zinnen als 'er is nu een negatieve gedachte', 'er is nu de gedachte dat mijn partner kritisch is',”Mijn buurvrouw staat voor het raam”. Je hebt de gedachte wel, tegelijk identificeer jij je er niet mee. De woorden zijn niet wat of wie jij bent! Het zijn maar gedachten, het is niet De Waarheid!
Als je toelaat en erkent, zal je merken dat er ontspanning komt, en daarmee (ruimte voor) de verandering. Zo uiteengezet klinkt het simpel, en dat is het ook. Zo simpel zelfs dat het denken er vaak niet zo maar aan wil. In dat geval vraagt het herhaling, het is een andere levenservaring een andere mogelijkheid. Oude patronen en automatismen vallen gaandeweg vrij.

 

 

Resultaten


Op een eenvoudige manier oefen je in, direct waarnemen, gewaar zijn. Je gaat gedachten en gevoelens opmerken, die je leven misschien vaak bepalen. Daardoor kan er ruimte ontstaan in jezelf.
 Meditatie kan een weg zijn die meer vrijheid, balans, mededogen en helder inzicht in zowel jezelf als de wereld om je heen oplevert. 
Het gaat er hier niet om in trance of een staat te raken, of speciale mystieke ervaringen te beleven. Het gaat er ook niet om problemen op te lossen of je af te sluiten van de buitenwereld. Meditatie bied je de mogelijkheid het hier en nu te ervaren, waardoor negativiteit wegvalt, jij je innerlijke rijkdom herkend, meer begrip ontdekt in het omgaan met anderen. En misschien dat de enige constante verandering is.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data 
23 maart, 6 april, 20 april, 18 mei, 1juni
 
Tijd
Een serie van 5 bijeenkomsten op vrijdag ochtend van 10:45 tot 12:15
 
Plaats
:
Padma, Verwerijstraat 51a, 4331 TB Middelburg www.padma.nu
 
Bijdrage
Losse bijeenkomst €20,- (1,5 uur) 5 bijeenkomsten €75,- Maximum 15 personen
 
Informatie
ronald@ronaldheij.nl
 
Bijzonderheden
:
U kunt per keer instromen. Geen ervaring vereist. 
 
Docenten
:
Ronald Heij, de rode draad in zijn carrière en het leven is zijn fascinatie voor communicatie en het menselijk bewustzijn, gecombineerd met de ervaring van geluk in het leven. Hij heeft jaren gewerkt als adviseur, coach en trainer in de omgeving onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en het bedrijfsleven. Hij richtte zich daarbij vooral op loopbaanontwikkeling, counseling, beroeps- en carrièreonderzoek, individuele begeleiding en training. Hij heeft vele jaren gemediteerd en verschillende vormen van meditatie opgedaan. Tegenwoordig begeleid hij hoofdzakelijk mensen in individuele gesprekken en combineert meditatie met yoga.
Willemien Lievensebeoefent al jaren verschillende vormen van yoga, waaronder dru yoga, ashtanga yoga, power yoga en restorative yoga maar keert steeds terug naar haar basis in hatha yoga. Zij volgde een vierjarige -door de VYN goedgekeurde- opleiding tot hatha yoga docent aan de Yoga Academie Nederland te Amsterdam.
 

 
 

Meer informatie vindt u in het menu bovenin onder "recognize.life" 
Begeleidingsmythen
Begeleiding wanneer?
Ethische code
Een afspraak?
Meditatie
Mindfulness of Presence?