Wanneer kies ik voor (individuele) begeleiding?


(Individuele) begeleiding kan u helpen bij de ervaring van emotionele problemen, stress, relatieproblemen, geen beslissing kunnen nemen, levensloop-, carrière vraagstukken, het missen van een levensdoel, angsten, trauma's, fobieën, verwerken van verlies, eenzaamheid, zware, chronische en ongeneeslijke ziekten, dwangmatig gedrag, stoppen met verslavingen, examenvrees, leermoeilijkheden, depressies, vage lichamelijke of geestelijke klachten, moeilijkheden met andere mensen, uw eigen weg willen vinden...... 

 

Als u een probleem ervaart en er niet goed alleen zicht op krijgt, kan één ontmoeting of meerdere ontmoetingen met een begeleider nuttig zijn om uw situatie helder te krijgen. Tijdens de ontmoetingen staat het volgende voorop:

 

U komt niet om een "afgescheiden", " gebroken" persoon te "repareren". 
U komt ook niet om een "gelukkiger", "meer productieve", "meer normale", "meer aangepaste" persoon te worden.

 

Elke vorm van begeleiding die daarop gericht is zorgt voor het aan de wortel in stand houden van hetgeen waaronder "geleden" wordt. 

U komt ook niet om een ideaal een doel in de toekomst te realiseren, werkelijke begeleiding erkent dit moment, uiteindelijk is er maar één moment waarop u met de toekomst bezig kan zijn en dat is nu, dit moment.


 

Werkelijke begeleiding gaat er vanuit dat u niet de afgescheiden gedachten, sensaties, gevoelens, geluiden, geuren, beelden bent die ervaren worden.
Dat u in essentie niet een "ZELF" bent, maar dat u de open ruimte bent waarin alle gedachten, sensaties, gevoelens, geluiden, geuren en beelden komen en gaan.

 

Een metafoor, een bij wijze van spreken voorbeeld voor dit uitgangspunt zou een boek kunnen zijn. Een boek kan allerlei letters, zinnen, verhalen bevatten. Leuke verhalen, trieste verhalen, wrede verhalen, prachtige verhalen. Een boek gevuld met letters, zinnen, verhalen kan dus ervaren worden als een leuk boek, een triest, wreed of prachtig boek. De essentie, het boek, wordt gezien als een leuk boek, een triest, wreed of prachtig boek. Het boek zelf is echter alleen datgeen waar het verhaal zich laat uitdrukken. Het boek zelf is niet leuk triest, wreed of prachtig. Het boek zelf is niet geïnteresseerd in het verhaal dat er in staat! Zelfs als er geen letters, zinnen en/of verhalen in zouden staan. De essentie, het boek zelf, is daardoor niet aangedaan. Je zou kunnen zeggen dat onze essentie ook niet het verhaal is, dat wij niet ons verhaal ZIJN. Net zoals het boek in essentie niet het verhaal is.

 

 

Als het pad voor u duidelijk is, bent u waarschijnlijk op het pad van iemand anders.
Volg uw zaligheid.
Joseph Campbell

 

Het is mogelijk dat u een probleem ervaart waarmee u met de mensen in uw eigen omgeving geen raad weet, of dit liever niet aan uw familie, vrienden of werkgever toevertrouwt. Of nog lastiger: de mensen in uw omgeving zijn volgens u misschien juist de "oorzaak" of "aanleiding" van het probleem dat u ervaart. Een begeleider is iemand die naar u luistert, vrij van oordeel en niet met zijn/haar oplossingen komt. De ruimte laat om in de helderheid van dat moment de werkelijkheid te exploreren en te laten zijn. De ervaring leert dat deze exploratie de gewenste helderheid geeft over hoe we omgaan met het gemis, de angst, het ongeluk, de wrok, het geluk, de liefde, ......................

 

Meer informatie vindt u in het menu bovenin onder "recognize.life" 
Begeleidingsmythen
Begeleiding wanneer?
Ethische code
Een afspraak?
Meditatie
Mindfulness of Presence?

 


Ik wil een gesprek met een begeleider.
Heeft u door bovenstaande informatie helder gekregen dat u een gesprek wilt met een begeleider.
Dat kan natuurlijk.
Neem gerust nu contact op en maak een afspraak.