Persoonlijk Gesprek

Een persoonlijk gesprek is geen coaching. Coaching komt van het engelse "to coach" wat oorspronkelijk de betekenis heeft van het transporteren van een waardevol persoon van een plaats waar die persoon nu is naar de plaats waar die wil zijn. Dit geeft zowel een deling als een ongelijkheid aan, namelijk dat er iemand is die weet en er iemand is die (nog) niet weet. Ook geeft deze term aan dat er van A naar B gegaan zal worden. Dat is niet wat hier onder een persoonlijke gesprekspartner verstaan wordt.

 

 Het is mogelijk dat u soms een probleem ervaart waarmee u met de mensen in uw eigen omgeving geen raad weet, of dit liever niet aan uw familie, vrienden of werkgever toevertrouwt. Of nog lastiger: de mensen in uw omgeving zijn volgens u misschien juist de "oorzaak" of "aanleiding" van het probleem dat u ervaart. Een persoonlijke gesprekspartner is iemand die naar u luistert, vrij van oordeel en niet met zijn/haar oplossingen komt.

 

 Als gesprekspartner zie ik u niet als een 'afgescheiden', 'gebroken' persoon die 'gerepareerd' moet worden. Het is ook niet mijn doel u gelukkiger, productiever, normaler of een meer aangepast persoon te maken.
Gesprekken die hier wel op gericht zijn zorgen voor het instandhouden van het idee van afgescheiden zijn, het gevoel van niet compleet zijn, waardoor het werkelijke heling in de weg staat. Een persoonlijke gesprekspartner heeft voor mij de betekenis van 'helen' tegen de achtergrond van gelijkheid tussen de "begeleider" en "de client". De "begeleider" is hierbij niet de 'wetende'. De heling gebeurt doordat u het inzicht krijgt dat u al 'heel' en compleet bent.

    

 
 
 

 

 
 

Ook is een persoonlijk gesprek er niet op gericht een doel in de toekomst te realiseren. Een waarachtig gesprek erkent dit moment, want uiteindelijk is er maar één moment waarop u met de toekomst bezig kan zijn en dat is nu, dit moment.

 

Zelfs als u aan morgen denkt, dan doet u dit..... nu, in dit moment.
Ik ga er vanuit dat u niet al die ervaren gedachten, sensaties, gevoelens, geluiden, en beelden bént, maar een open ruimte waar in al deze ervaringen komen en gaan.

 

 
 

 Een metafoor voor dit uitgangspunt zou een boek kunnen zijn. Een boek kan allerlei letters, zinnen, verhalen bevatten. Leuke verhalen, trieste verhalen, wrede verhalen, prachtige verhalen. Een boek gevuld met letters, zinnen, verhalen kan dus ervaren worden als een leuk boek, een triest, wreed of prachtig boek. De essentie, het boek, wordt gezien als een leuk boek, een triest, wreed of prachtig boek. Het boek zelf is echter alleen datgeen waar het verhaal zich laat uitdrukken. Het boek zelf is niet leuk triest, wreed of prachtig. Het boek zelf is niet "geïnteresseerd" in het verhaal dat er in staat! Zelfs als er geen letters, zinnen en/of verhalen in staan. De essentie, het boek zelf, is daardoor niet aangedaan. Je zou kunnen zeggen dat onze essentie niet het verhaal is, dat wij niet ons verhaal zijn. Net zoals het boek in essentie niet het verhaal is.

 

 
 

Met mij als uw gesprekspartner laat ik de ruimte om in de helderheid van dat moment de werkelijkheid te exploreren en te laten zijn. De ervaring leert dat deze exploratie de gewenste helderheid geeft over hoe we omgaan met het gemis, de angst, het ongeluk, de wrok, het geluk, de liefde, ......................

Referentie:

Op ontdekkingsreis met een liefdevolle reisbegeleider
Wat een verademing om iemand voor me te hebben die mij laat zijn zoals ik ben. Zonder oordeel of ideeën over hoe ik zou moeten worden. Iemand die mij niet probeert te veranderen. Geen coach, therapeut of whatever die zegt: je bent introvert, je bent angstig, je bent dit of dat, we gaan dat zus en zo aanpakken, zodat je over een tijdje extraverter bent, minder angstig etc.  Het uitgangspunt van Ronald is dat je helemaal ok bent zoals je bent op dit moment. Al zie je dat zelf op dat moment misschien nog niet zo.

Er is geen doel of plan van aanpak.

Wat doen we dan wel? We gaan als het ware samen op onderzoek uit naar wat er met mij gebeurt in situaties die ik moeilijk vind. En zoomen in op: wat voel ik dan, waar voel ik dat in mijn lichaam, welke gedachten komen dan op? Processen die zich meestal onbewust afspelen. Onaangename gevoelens die ik meestal met allerlei strategieën (onbewust) wil wegkrijgen of vermijden. Door hiervan bewust te worden kan ik het ook ruimte geven, en aandacht. En ontdekken dat ik er ook ok mee kan zijn, ontdekken dat ik niet die gevoelens en gedachten bén. Dat geeft weer een gevoel van ruimte en vrijheid, al is het maar voor dat moment. Het is eigenlijk een ontdekkingsreis met een liefdevolle reisbegeleider. Een reisbegeleider die af en toe zachtjes roept: hé kijk hier eens, of: was je daar al geweest? Wat zie je daar? Zo kom je op plaatsen waar je uit jezelf niet snel zal komen, en waar je zelf je ontdekkingen kan doen. Soms vieze modder, soms een mooie schat. En soms ís de modder de mooie schat.

Dit alles levert mij geen snel succes op, geen verbeterde versie van mezelf, geen 'quick fix'. Maar het is het aanraken van iets diepers, het bouwt aan een liefdevolle basis, een vertrouwen en accepteren van waaruit ik de wereld tegemoet kan treden en waardoor de dingen meer vanzelf lijken te gaan.

 

Meer informatie vindt u in het menu bovenin onder "recognize.life" 
Begeleidingsmythen
Begeleiding wanneer?
Ethische code
Een afspraak?
Meditatie
Mindfulness of Presence?

 
 

 Hier treft u een Engelstalig artikel aan dat een goede indruk geeft van bovenstaande uitgangsgedachten:
Therapy Without a Therapist: Nonduality, Healing and the Search for Wholeness. by Jeff Foster
Article originally appeared in the first edition of undivided: the online journal of nonduality and psychology.

 
 
 

Ik wil een persoonlijk gesprek.
Heeft u door bovenstaande informatie helder gekregen dat u een gesprek wilt met mij? 
Neem gerust nu contact op en maak een afspraak.